افزایش 54 درصدی شاخص قیمت تولید خدمات

افزایش 54 درصدی شاخص قیمت تولید خدمات

طبق اعلام مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در ســال 1402 برابر است با 902.2 که نسبت به سال قبل از آن 54.5 درصد افزایش یافته است.

به گزارش لاکو، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات مشتمل بر 13 بخش است که عبارتند از «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه»، «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل و انبارداری»، «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت های بیمه»، «فعالیت های املاک و مستغلات» و «فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی»، «فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی»، «آموزش»، «فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «سایر فعالیت های خدماتی». گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می شود.

تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه» در ســال 1402 برابر است با 360.8 که نسبت به سال قبل 32.4 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» در ســال 1402 برابر است با 1753.0 که نسبت به سال قبل 68.5 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «حمل و نقل و انبارداری» در ســال 1402 برابر است با 965.0 که نسبت به سال قبل 45.6 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» در ســال 1402 برابر است با 3085.7 که نسبت به سال قبل 86.5 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه « اطلاعات و ارتباطات» در ســال 1402 برابر است با 362.8 که نسبت به سال قبل 17.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های بیمه» در ســال 1402 برابر است با 405.6 که نسبت به سال قبل 31.3 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های املاک و مستغلات» در ســال 1402 برابر است با 427.1 که نسبت به سال قبل 43.8 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی» در ســال 1402 برابر است با 559.0 که نسبت به سال قبل 40.3 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی» در ســال 1402 برابر است با 1378.3 که نسبت به سال قبل 47.8 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «آموزش» در ســال 1402 برابر است با 692.5 که نسبت به سال قبل 52.8 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» در ســال 1402 برابر است با 1313.8 که نسبت به سال قبل 59.5 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «هنر، سرگرمی و تفریح» در ســال 1402 برابر است با 1064.3 که نسبت به سال قبل 65.2 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «سایر فعالیت های خدماتی» در ســال 1402 برابر است با 1247.5 که نسبت به سال قبل 62.4 درصد افزایش یافته است.

پایان خبر لاکو

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "افزایش 54 درصدی شاخص قیمت تولید خدمات" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "افزایش 54 درصدی شاخص قیمت تولید خدمات"، کلیک کنید.