معاینه همزمان چند بیمار در مطب؛ ممنوع / از تذکر شفاهی تا منع دایم طبابت، جریمه خاطیان

معاینه همزمان چند بیمار در مطب؛ ممنوع / از تذکر شفاهی تا منع دایم طبابت، جریمه خاطیان

رییس هیات مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران با بیان تاکید بر اینکه معاینه چند بیمار به طور همزمان توسط پزشک جزو موارد ممنوع است، درباره جرایم در نظر گرفته شده برای این موضوع طبق «راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» توضیح داد.

 دکتر سعید بیرودیان در گفت وگو با لاکو، درباره رسیدگی به وضعیت معاینه چند بیمار به طور همزمان توسط پزشکان گفت: براساس مفاد کتاب «راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»، حضور و معاینه چند بیمار به صورت همزمان در مطب پزشکان جزو موارد ممنوعه اخلاق پزشکی به حساب می آید. البته تاکنون، شکایتی در ارتباط با معاینه چند بیمار به صورت همزمان توسط پزشکان ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اگر پرونده ای درخصوص معاینه چند بیمار به طور همزمان تشکیل شود از معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی به هیات انتظامی و کمیسیون اخلاق سازمان نظام پزشکی ارجاع داده می شود. با توجه به ممنوعیت معاینه بیماران به صورت همزمان در مطب های پزشکان بر اساس مفاد کتاب راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاینه بیماران در حضور دیگران جزو تخلف شیون پزشکی به حساب می آید و هیات انتظامی، خاطیان را جریمه می کند. 

رییس هیات مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران با بیان اینکه جرایم تخلف حضور چند بیمار به صورت همزمان متفاوت است، افزود: طیفی از جرایم برای موضوع معاینه چند بیمار به صورت همزمان در نظر گرفته شده، جرایم از تذکر شفاهی در موارد خفیف تا جلوگیری از طبابت موقت یا دایم در موارد شدید در نظر گرفته اند. تذکر شفاهی در موارد خفیف، تذکر کتبی، درج در پرونده و جلوگیری از اشتغال موقت یا دایم پزشک در موارد شدید جزو جرایم در نظر گرفته شده هستند. 

بیرودیان درباره وضعیت کلی پرونده های اخلاق پزشکی نیز به لاکو گفت: سالیالنه، حدود 30 تا 40 پرونده در استان تهران در ارتباط با اخلاق حرفه ای به هیات های انتظامی، بدوی و تجدید نظر ارجاع داده می شود که مسیولیت رسیدگی به این پرونده ها بر عهده کمیسیون اخلاق  است. کمیسیون اخلاق در تمام استان های کشور فعالیت می کند. 

پایان خبر لاکو

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "معاینه همزمان چند بیمار در مطب؛ ممنوع / از تذکر شفاهی تا منع دایم طبابت، جریمه خاطیان" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "معاینه همزمان چند بیمار در مطب؛ ممنوع / از تذکر شفاهی تا منع دایم طبابت، جریمه خاطیان"، کلیک کنید.